top of page
  • Zdjęcie autoramak

Poznaliśmy wyniki matur w Polsce. Egzamin zdało 84% maturzystów

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 84 procent maturzystów, a nieco ponad 10 procent uczniów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, będzie mogło przystąpić do poprawki w sierpniu.

Wyniki można sprawdzić w systemie internetowym od godziny 8.30, a świadectwa dojrzałości zostaną rozdane we wtorek w szkołach.


Dyrektor CKE, Marcin Smolik, poinformował, że tegoroczne wyniki są zgodne z tendencjami z lat ubiegłych. Średnie wyniki z języka polskiego i matematyki wynoszą odpowiednio 61 i 63 procent. Język angielski wypadł znacznie lepiej, ze średnim wynikiem 78 procent - 83 procent w liceach i 72 procent w technikach. „Przedmioty się praktycznie zrównały, jeśli chodzi o te dwa przedmioty obowiązkowe – język polski i matematykę” – powiedział dyrektor CKE.


Regionalne różnice w wynikach

Marcin Smolik zwrócił uwagę na regionalne różnice w wynikach matur. Maturzyści z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego osiągnęli najlepsze wyniki. Najsłabiej wypadły województwa opolskie i zachodniopomorskie. „Jeśli popatrzymy na absolwentów liceów, to po raz pierwszy na pierwszym miejscu mamy województwo świętokrzyskie” – dodał Smolik.


Wymagania do zdania matury

Aby zdać maturę, uczniowie musieli uzyskać minimum 30 procent punktów z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych oraz z dwóch egzaminów ustnych.


Źródło: TVP Warszawa

Comments


bottom of page