top of page
  • AkiSel

Order Gwiazdy Włoch trafił do prof. Wojciecha Fałkowskiego, dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie

Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski udekorowany został przez Ambasadora Włoch Lukę Franchettiego Pardo Orderem Gwiazdy Włoch w stopniu Oficera (IV klasa).
Order Gwiazdy Włoch
Order Gwiazdy Włoch, fot: Zamek Królewski

Odznaczenie przyznawane jest przez Prezydenta Republiki Włoch na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych (po zasięgnięciu opinii Rady Orderu) osobom szczególnie zasłużonym w promowaniu stosunków przyjaźni i współpracy pomiędzy Włochami a innymi krajami oraz we wspieraniu więzi z Włochami.


Jak czytamy w uzasadnieniu: prof. Fałkowski, pełniąc funkcję dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, wniósł znaczący wkład w promocję kultury włoskiej w Polsce. Jego nieocenione wsparcie i prawdziwa przyjaźń wobec Włoch zaowocowały organizacją prestiżowych wystaw poświęconych sztuce włoskiej w niezwykłych salach Zamku Królewskiego. Prof. Fałkowski podtrzymywał także istotną więź między Ambasadą a czołowymi postaciami polskiej kultury, a Zamek Królewski stał się miejscem stałej obecności włoskich arcydzieł i wpływów kulturowych renesansu, które dotarły do szerokich kręgów publiczności w stolicy Polski. 

Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 9 lipca 2024 roku w siedzibie Ambasady Włoch.

źródło - Zamek Królewski

 

Kommentare


bottom of page