top of page
  • bob

Nowy tabor dla PKP Intercity

PKP Intercity otrzyma 2,62 miliarda złotych na sfinansowanie nowych lokomotyw elektrycznych i dwusystemowych zespołów trakcyjnych oraz wagonów pasażerskich. Pieniądze zostaną także przeznaczone na modernizację.


źródło: PKP Intercity


Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Celem jest poprawa jakości usług kolejowych w Polsce oraz promocja podróży koleją, co ma ograniczyć korzystanie z prywatnych pojazdów.

EBI podkreślił, że projekt przyniesie korzyści lokalnemu środowisku poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo, projekt wspiera zrównoważony transport, zgodnie z celami Unii Europejskiej.


Comments


bottom of page